Startseite "Wie geht Polnisch?"<- Datenbank
Jak działa polski? - Wie geht Polnisch?
106 Listen zum Thema
Bemerkungen zum Konzept
Mit eigenen Wörtern gezielt suchen:

Oder eine von 106 fertigen Beispiel-Listen wählen:
Sprache zum Vorlesen
   14 WIE GEHT POLNISCH?    (JAK DZIAŁA POLSKI?)
   58 Abkürzungen    (skróty)
  614 Adjektive    (przymiotniki)
  196 Adjektive / Adverbien    (przymiotniki / przysłówki)
  162 Adverbien    (przysłówki)
  319 Alltags-Sätze    (zdania z życia codziennego)
  144 Ausrufe    (wykrzykniki)
  155 Auto und Verkehr    (samochód i ruch)
   44 Brot und Getreide    (chleb i zboże)
  117 Chemische Elemente    (pierwiastki chemiczny)
  172 Computer und Internet    (komputer i internet)
    0 Deutsche Bundesländer    (Niemieckie kraje związkowe)
  224 Emotionen    (emocje)
  274 Essen und Trinken    (jedzenie i picie)
   24 Farben    (kolory)
   25 Feiertage    (święta)
  488 Fragen    (pytania)
   19 Fragewörter    (zaimki pytające)
   72 Fußball    (piłka nożna)
   39 Gemüse    (warzywa)
  148 Gesundheit / Krankheit    (zdrowie / choroba)
   74 Grammatik-Fachwörter    (terminy gramatyczne)
  191 Haus und Haushalt    (Dom i gospodarstwo domowe)
   44 Imperativ Plural    (tryb rozkazujący, liczba mnoga)
  175 Imperativ Singular    (tryb rozkazujący, liczba pojedyncza)
   21 Jahreszeiten    (pory roku)
   42 Jugendwörter    (słowa młodzieżowe)
   78 Konjunktionen    (spójniki)
  241 Konjunktiv    (tryb warunkowy)
   18 Kräuter und Gewürze    (zioła i przyprawy)
 2189 Kurze Sätze    (krótkie zdania)
   38 Landschaft    (krajobraz)
  129 Lehnwörter aus Deutsch    (zapożyczenia z niemieckiego)
   46 Lehnwörter aus Englisch    (zapożyczenia z angielskiego)
   99 Lehnwörter aus Latein etc.    (zapożyczenia z łaciny)
  153 Mensch und Körper    (człowiek i jego ciało)
   34 Monate    (miesiące)
   22 Obst    (owoce)
   19 Opern    (opery)
   34 Ordnungszahlen    (liczby porządkowe)
   66 Partikel; Füllwörter    (partykuły)
   24 Passiv    (strona bierna)
  105 Pflanzen und Bäume    (rośliny i drzewa)
   34 Philosophie    (filozofia)
 2772 Phrasen, Redewendungen    (frazy i idiomy)
   68 Pluralia    (tylko liczba mnoga)
   73 Polen-Highlights    (polskie atrakcje)
  196 Politik; Verwaltung    (polityka; zarząd)
   16 Polnische Wojwodschaften    (Polskie Województwa (od 1999 r.))
   15 Präpositionen mit Akkusativ    (przyimki z biernikiem)
    7 Präpositionen mit Dativ    (przyimki z celownikiem)
   37 Präpositionen mit Genitiv    (przyimki z dopełniaczem)
    9 Präpositionen mit Instrumental    (przyimki z narzędnikiem)
    5 Präpositionen mit Lokativ    (przyimki z miejscownikiem)
   82 Pronomen    (zaimki)
   85 Sätze mit Akkusativ    (biernik)
   44 Sätze mit Dativ    (celownik)
  169 Sätze mit Genitiv    (dopełniacz)
  190 Sätze mit Instrumental    (narzędnik)
  155 Sätze mit Lokativ    (miejscownik)
   10 Sätze mit Vokativ    (wołacz)
   38 Satz- und Sonderzeichen    (znaki interpunkcyjne)
   22 Schimpf und Schande    (klątwy, wulgaryzmy i słowa wstydliwe)
   43 Singularia    (tylko liczba pojedyncza)
   43 Slang    (gwara)
  154 Sport    (sport)
   25 Sprachen der EU    (języki EU)
  221 Sprichwörter, Redensarten    (przysłowia)
   28 Staaten der EU    (kraje Unii Europejskiej)
   50 Staaten Europas    (kraje Europejskie)
  258 Staaten und Hauptstädte    (kraje i stolice)
   53 Steigerung, Komparativ    (stopień wyższy)
  177 Steigerung, Superlativ    (stopień najwyższy, superlatywy)
   12 Sternzeichen    (znaki zodiaku)
   77 Substantive Ausnahmen m/f    (rzeczowniki m/ż)
   21 Tageszeiten    (pory dnia)
    4 Tiere    (zwierzęta)
   17 Tiere -- Fische    (ryby)
   36 Tiere -- Gliederfüßler    (owady i pająki)
   15 Tiere -- Reptile und Amphibien    (gady i amfibie)
   66 Tiere -- Säuger    (ssaki)
   56 Tiere -- Vögel    (ptaki)
   14 Tiere -- Wirbellose    (bezkręgowce)
   60 Tod und Teufel    (śmierć i diabeł)
    0 Tym und Tego im Wörterwald    ('tym' i 'tego' plątają się w gąszczu polskich zdań)
   38 Uhrzeiten    (godzine)
 1363 Verben    (czasowniki)
    9 Verben, modal    (czasowniki modalne)
  128 Verben, reflexiv    (czasowniki zwrotne)
   43 Verben, unregelmäßige    (czasowniki nieregularne)
  787 Verben, verpaart: imperfektiv + perfektiv    (pary czasowników: niedokonany + dokonany)
  115 Verneinungen    (negacje)
   60 Verwandschaft und Bekanntschaft    (członkowie i znajomi)
   76 Warschau!    (Atrakcje w Warszawie)
   43 Werkzeuge    (narzędzia)
  140 Wetter und Klima    (pogoda i klimat)
   12 Wirtschaft und Arbeit    (gospodarka i praca)
   10 Wochentage    (dni tygodnia)
   44 Wortwahl-Unterschiede    (Różnice w doborze słów)
  195 Zahlen : Beispiele in Sätzen    (zdania z liczbami)
   47 Zahlen : Grundzahlen    (liczby)
  132 Zahlwörter    (liczebniki)
  182 Zitate    (cytaty)
  169 Zuviel des Guten : Websites zur polnischen Sprache    (strony internetowe)

Für Hinweise, Korrekturen, Kritik -> B.Eversberg, ©2020